مشاوره

خدمات مشاوره ای سردبیران پایتخت شامل:

  • مشاوره در زمینه ترجمه تخصصی
  • مشاوره در زمینه چاپ مقاله و انواع مجلات معتبر
  • مشاوره در زمینه چاپ و نشر کتاب
  • مشاوره در زمینه تألیف کتاب
  • مشاوره در زمینه اخذ ویزا
  • مشاوره در زمینه انتخاب موضوع و مقالات بیس
  • مشاوره در زمینه مصاحبه دکتری و کسب امتیاز عالی
  • مشاوره در زمینه نگارش مقالات

 

با ما تماس بگیرید